วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก

นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก พร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทั่วสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ มี  นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ท่านปศุสัตว์เขต ๕ มาเป็นประธานเปิดและใหคำชี้แนะการดำเนินการที่ผ่านมา  และสุดท้ายอวยพรปีใหม่ให้ทุกๆคนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: