วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

  
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ที่จัดโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๕ ร่วมกับพสกนิกรชาวเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หน่วยพัฒนาชีวิต บ้านน้ำตกพัฒนา ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก ทำฝายชะลอน้ำ 
ไม่มีความคิดเห็น: