วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง โดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เวียงเชียงรุ้ง ร่วมเปิดโครงการมอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้าสถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง มีนายธนิต สุภาแสน นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานการเปิดและปล่อยแถวตำรวจและอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ
ไม่มีความคิดเห็น: