วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มอบวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกให้เกษตรกรและติดตามการทำวัคซีน

เยี่ยมชมบ้านนางอัมพร พลฤทธิ์ กำลังทำวัคซีนพอดี
 เมื่อเที่ยงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายจันทร์ รักลีน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ออกเยี่ยมการทำวัคซีนของเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านห้วยห้าง หลังจากได้มอบวัคซีนให้เมือวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
มีสุนัขของนางอัมพร ป่วยเรื้อรัง ฉีดยารักษาให้

ไม่มีความคิดเห็น: