วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เตรียมไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง"นิลเวียงเชียงรุ้ง"ส่งห้างแม็คโครแม่สาย

เมื่อเช้าวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นางพรพิมล ใจไหว นักวิชาการสัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงาน ดำเนินการประชุมกลุ่มวิจัยการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ติดตามการนำไก่ประดู่หางดำของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านห้วยห้างไปเข้าโรงฆ่าที่อำเภอเวียงชัย เสร็จแล้วนำมกลับมาแพ็คที่ ทำการกลุ่มที่บ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น: