วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บริการประชาชนด้านการเกษตรปศุสัตว์

   เช้าวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกเยี่ยมลูกควายของธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ  ที่บ้านประชาร่วมใจ ตำบลป่าซาง มีควายของธนาคารให้ยืมจำนวน ๙ ตัว เพศเมีย ๘ ตัว ตอนนี้เกิดไปแล้ว ๖ ตัว   แท้งเสียลูกไปหนึ่งตัวและกำลังท้องหนึ่งตัว มีการถ่ายพยาธิ และธาตุเหล็กบำรุงควายน้อย
  บ่ายที่สำนักงานมี บริการเย็บแผลน้องหมาของนางไกล้รุ่ง มั่งคง บ้านป่าตึง ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชีียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  โดนสังกะสีบาดเป็นแผล ๒ แห่งเลือดออกมากพอสมควร
นอนเฝ้าควายรอเวลาเกิด อย่างอดทน กลัวจะเสียควายน้อยไปก่อนเวลาอันควรตัวอย่างอาสาปศุสัตว์ที่ดีครับได้ลูกควายออกมาแล้วกำลังเดินคล่องวันนี้เองไม่มีความคิดเห็น: