วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งเร่งมือลงข้อมูลสำรวจสัตว์


 ในห้วง อาทิตย์ที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งดำเนินการลงข้อมูลการสำรวจสัตว์ที่ได้รับมาจากหมู่บ้านลงในโปรแกรม และได้ดำเนินการเสร็จแล้วเช้าวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ทันเวลาที่จังหวัดแจ้งไว้แบบเฉียดฉิวทีเดียว



ไม่มีความคิดเห็น: