วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่๒/๒๕๕๘ และงานบริการประชาชนด้านปศุสัตว์

 วันนี้ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ อำเภอเวียงเชียงรุ้งนัดประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่๒/๒๕๕๘ และงานบริการประชาชนด้านปศุสัตว์
 นายอินทร์จันทร์ สิทธิขันแก้ว กำนันแหนบทองคำ ตำบลทุ่งก่อ
ท่านสัสดี เกษตร อบต.ดงมหาวัน อบต.ป่าซาง ปลัดสมหมาย เป็นมงคล
ปศุสัตว์, ตำรวจ, รักษาการนายอำเภอนายบุญล้อม ดีเสริมยศ ปลัดอาวุโส, นายก อบต.ทุ่งก่อ

บริการสุขภาพสัตว์ วันนี้มีมาทำหมันสุนัข  รักษาสุนัขป่วยและออกฉีดยาสุกรบ้านห้วยหมากเอียก อย่างละตัว

ไม่มีความคิดเห็น: