วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558

เยี่ยมสวนนางวิภารัตน์ แก้วสาธร กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดงมหาวัน

 เมื่อเที่ยงวันของวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนายพิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลดงมหาวัน เดินทางเข้าเยี่ยมสวนนางวิภารัตน์ แก้วสาธร กรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดงมหาวัน ณ บ้านใหม่มหาวัน หมู่ที่ ๑๒ ได้แนะนำการติดตั้งตู้ฟักไข่ ขนาด ๘๔ ฟองที่ชื้อมาใหม่เพื่อปรับใช้กับไข่เป็ดที่ต้องการจะเพาะลูกไว้เป็นรุ่นต่อไป
ศึกษาวิธีใช้


เสริฟน้ำถั่งเฉ้า

ข้างสวนกำลังเผาถ่านมีปัญหาว่าไฟไม่ยอมติด

เกษตรพิพัฒน์แนะนำเส้นทางการขยายกิจการเป็นโฮทสเตย์

มอบของฝากคือไข่เป็ดนั่นเอง

สภาพการเลี้ยงปล่อยอิสระ

เป็ดไข่

ห่าน

สภาพทั่วไปของการเล้ยงเป็ด ไก่ ห่าน อยู่หากินร่วมกันตามสวน บ่อปลา ทุ่งนา

มีปลูกหญ้าเนเปียรปากช่อง๑ไว้เลี้ยงไก่ หมูด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: