วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการด้านสุขภาพสัตว์ประจำวัน(ศูนย์บริการประชาชนด้านปศุสัตว์)

อาสาปศุสัตว์สาวน่ารักประจำบ้านดงป่าสัก บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งให้บริการประชาชนอย่างหลากหลายตามภาพครับ


มีบริการอาสาปศุสัตว์บริการทุกหมู่บ้านครับช่วงนี้ถึงสิ้นเดือนนี้ครับ

ปศุสัตว์ตำบลสาวสวยเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ เก็บข้อมูลและมอบวัคซีนให้คำแนะนำ 

 เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ เก็บข้อมูลและมอบวัคซีนให้คำแนะนำ

ฉีดวัคซีนแมว

 เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ เก็บข้อมูลและมอบวัคซีนให้คำแนะนำ


 เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ เก็บข้อมูลและมอบวัคซีนให้คำแนะนำ
 เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ สอบถามปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่ เก็บข้อมูลและมอบวัคซีนให้คำแนะนำ

ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าบ้านโป่ง หมู่ที่ ๑และหมู่ที่ ๑๕ ตำบลทุ่งก่อ

บริการรักษาสัตว์ป่วยมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาที่มาขอเบิกเพิ่มเติม
ตรวจสอบบัญชีข้อมูลการเลี้ยงสุนัข


ไม่มีความคิดเห็น: