วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

บูรณาการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่อำเภอเมือง

หมอนิคม ดอกสลิส  ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย หมอวางยา
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านสันทราย ในพื้นที่เขตเทศบาลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โซนกลาง ที่มีอำเภอเมือง เวียงชัย เวียงเชียงรุ้ง แม่ลาว ร่วมบูรณาการบริการสุขภาพสัตว์ ทำหมัน สุนัข แมว
เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และลงทะเบียน

ฝึกหัดนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน

ผ่าตัดรักษามดลูกอักเสบ

ค่อยๆทำกันไปชาวบ้านก็ทะยอยเอาสัตว์มารับบริการไม่มีความคิดเห็น: