วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการฉีดวัคซีนวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

 ทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเก็บตกในวัด โรงเรียน พื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหล่า จำนวน ๕ วัด   ๒ โรงเรียน  เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ไม่มีความคิดเห็น: