วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มาติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รับฟังรายงานการปฏิบัติงานของสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดเชียงรายและบรรยายวิชาการสารสนเทศ e-digital เมื่อช่วงเช้าของวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
นายวิทยา จินตนาวัฒน์ กล่าวต้อนรับและให้แต่ละกลุ่มงานนำเสนอผลงานที่ผ่านมา

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามสมุดเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

บันทึกภาพกับข้าราชการปสุสัตวืเชียงรายไว้เป็นที่ระลึก เสร็จแล้วไปดูความก้าวหน้าการสร้างสำนักงานปศุสัตวือำเภอแม่ลาว


ไม่มีความคิดเห็น: