วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ดงมหาวัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ และนางจันทนา สุขเกษม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลป่าซาง ร่วมกาารประชุม สมาชิกกลุ่มปศุสัตว์อินทรีย์ ตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงไก่บ้านปงบนผู้ใหญ่อดุลย์ มลัยโย  ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายเมื่อที่ประชุมพร้อมอาจารย์ไมตรี สอนขยัน ประธานกลุ่มฯ เปิดการประชุมให้โอกาสเป็นเข้าวาระของปศุสัตว์ มีแจ้งสามเรื่องได้แก่ การไปอบรมทำอาหารสัตว์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ นำร่อง ๔ คน , การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าห้วงปลายเดือนมีนาคมนี้ และการจัดการการเลี้ยงไก่ที่ดีพร้อมกับแจกวัคซีนนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบ ให้กลุ่มด้วย  

ก่อนการประชุม
เสวนากันนอกรอบก่อน


สมาชิกมีแต่สูงวัยทั้งนั้น

มีเพื่อนบ้านนำน้องหมามารักษาด้วย

เมื่อที่ประชุมพร้อมอาจารย์ไมตรี สอนขยัน ประธานเปิดการประชุมให้โอกาสเป็นเข้าวาระของปศุสัตว์ มีสามเรื่อง การไปอบรมทำอาหารที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๓เมษายน ๒๕๕๘ นำร่อง ๔ คน  การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าห้วงปลายเดือนมีนาคมนี้และการจัดการการเลี้ยงไก่ที่ดีพร้อมกับแจกวัคซีนนิวคาสเชิลและหลอดลมอักเสบ ให้กลุ่มด้วย

วัคซีนสัตว์ปีกของกรมปศุสัตว์ การใช้วัคซีนไก่แบบต่างๆ

บรรยากาศทั่วไปการประชุม

แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่ มีทั้งสมาชิสูงวัยสังขารไม่ไหวขอลาออกและรุ่นใหม่มาสมัครเพิ่ม

เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ของผู้ใหญ่อดุลย์ มลัยโย

หญ้าวัชพืชหายไปจากสวนเพราะไก่กินหมด

การอนุบาลลูกไก่


ผู้ใหญ่บ้านบ้านปงบนนายอดุลย์ มลัยโย สมาชิกกลุ่ม
ไม่มีความคิดเห็น: