วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มีประชาชนมาขอรัับบริการประชาชนด้านปศุสัตว์ มีทั้ง แมวทำหมันเพราะมดลูกอักเสบ ๑ ตัว แม่สุนัขมาบำรุงน้ำนม ๑ ตัว ผ่าตัดใส้เลื่อนลูกสุกร ๑ ตัว และรับวัคซีน สุนัขอีก ๑ ราย
๓ ตัวไม่มีความคิดเห็น: