วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์

 อากาศมีแต่ฝุ่น หมอกควัน ทั้งคน ทั้งสัตว์ป่วยกันมากขึ้น ช่วงวันที่ ๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มีทั้งหมูน้อย หมาน้อย มารักษากันเรื่อยๆ ให้บริการเต็มที่อยู่แล้วไม่มีความคิดเห็น: