วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

บริการประชาชนด้านปศุสัตว์ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รักษาลูกสุนัขป่วยไม่กินอาหาร ลำใส้อักเสบผ่าตัดทำหมันน้องหมาป่วยมดลูกอักเสบ


รักษาน้องพุดเดิ้นเบื่ออาหาร

มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้นายสิน สมบัติตรา อาสาปศุสัตว์บ้านร่องหวาย


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องหมา ทำบัตรขึ้นทะเบียนไม่มีความคิดเห็น: