วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมสัมนาเรื่องการบูรณาการงานฯ

พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยาย เรื่องการบูรณาการงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณห้องแกรนบอลรูม โรงแรมอินคำเชียงราย
นายสรพล เถระพัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยายประสบการณ์การพัฒนาองค์กรการเกษตรและสหกรณ์
ภาคบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อยรายจังหวัด ระดมความคิดเห็นประเด็นวิธีการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ
๑)ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการฯ
๒)การสร้างทีมงานพัฒนาสินค้าของจังหวัด
ทีมงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย


กลุ่มประมงจังหวัดเชียงรายแต่ก็ยังนั่งคนละกรมอยู่ดีไม่บูรณาการสักเท่าไหร่

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด


บรรยากาศของแต่ละจังหวัดพะเยา น่าน

บรรยากาศของจังหวัดเชียงใหม่ แพร่

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด

บรรยากาศของแต่ละจังหวัด

ทีมปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

ไม่มีความคิดเห็น: