วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมแก้ไขความยากจนแบบบูรณาการ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากจนแบบบูรณาการ ณ หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อเช้าวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานมาร่วมประชุม เช่น นพค.๓๕, เกษตร ,กศน, ตำรวจ ,อปทในพื้นที่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมชี้เป้าชีวิต จัดการชีวิต มีประชาชนตกเกณฑ์ จปฐ จำนวน ๑๕ ราย และได้ออกเดินเคาะประตูบ้านเก็บข้อมูลตลอดจนให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปบ้างแล้ว
นพค.๓๕ เอาผ้าห่มมาแจกครัวเรือนยากจน

รองผู้กำกับ สภอ.เวียงเชียงรุ้ง ช่วยแจกเมล็ดพันธุ์ผัก

ปศุสัตว์แจกเมล็ดพันธุ์ผัก

นายเสน่ห์ อุดทะปา พัฒนาการอำเภอดำเนินรายการประชุม(เดินไมโครโฟน)

บรรยากาศการประชุมสบายๆ


ไม่มีความคิดเห็น: