วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบ้านดงชัย พื้นที่มีศักยภาพ

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานบ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘  ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านนายสุขแก้ว มณีจันทร์สุข ประธานกลุ่ม เพื่อมอบวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก วิตามิน แร่ธาตสำหรับสัตว์ปีก และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตลอดจนการให้ความรู้การจัดการการเลี้ยงไก่แบบปลอดโรค  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิกกลุ่มที่มีทั้งเก่าและมือใหม่ในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงซึ่งกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น: