วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

อบรมศึกษาดูงานด้านอาหารสัตว์อินทรีย์และการตลาดเชิงท่องเที่ยว

ชมโรงงานอาหารสัตว์อินทรีย์ี่ใหญ่มากๆ ยังไม่ดำเนินการ ๑๐๐%
 วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ได้พาเกษตรกรมาชิกแปลงใหญ่ไก่พื้นเมือง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านการทำอาหารอินทรีย์ ณ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวนเกษตรกร 10 รายเพื่อนำไปใช้ในอาชีพประจำวัน ภาคเช้าอบรมและดงานคณะสสัตวศาสตร์ บ่ายเสวนาเครือข่ายและดงานตลาดสสีเขียวของมหาลัยแม่โจ้ ชมกิจกรรมปลูกผักแลกค่าเทอมของนักึกษาแม่โจ้
บรรยากาศนห้องอบรม

รับฟังการบรรยายเรื่องอาหารสัตว์อินทรีย์ี่มีอุปสรรคมากมาย จาก ผศ.ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์

หลังอบรมการทำอาหารสัตว์อินรีย์แล้ว นั่งรถรางของมอแม่โจ้เยี่ยมชมโรงงานอาหารสัตว์อินรีย์ของคณะสัตวศาสตร์และกิจกรรมในคณะสัตวาสตร์

ระหว่างเดินทางี่ต้องออกจากพื้นเวียงเชียงรุ้งตั้งแต่เช้ามืด ตีห้า
ตอนบ่ายมีการแนะนำเครือข่ายที่เลี้ยงไก่ประดู่หางดำ เลี้ยงหมูดำ ที่มาจากแต่ละจังหวัด เช่นทุงช้างน่าน แม่ฮ่องสอน จอมทองเชียงใหม่

 และก่อนจะเดินทางกลับท่านอาจารย์ศิริพร กีรติการกุล ได้นัดประชุมหัวหน้านักวิจับพบกับทีมงานที่จะมาสร้างตลาดอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่สินค้าปศุสัตว์ไก่ประดู่หางดำ  หมูดำ  ถึอได้ว่าได้มีการสร้างนวตกรรมด้านความคิดไปอีกระดับหนึ่งหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรคิดการตลาดเอง ขายเอง ไม่มีมูลค่าสูงเมื่อเทียบกับวิธีการเลี้ยงที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขอขอบพระคุณทีมงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นอย่างสูงไว้ณ โอกาสนี้ด้วยครับไม่มีความคิดเห็น: