วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ร่วมกิจกรรมคิกออฟการกำจัดผักตบชวา

การเปิดโครงการโดยท่านนายอำเภออนันต์ สมุทรารินทร์เป็นประธาน
เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.ชร.ร่วมใจกันพัฒนาตัดหญ้าเก็บกวาดขยะบริเวณที่ว่าการอำเภอเพื่อเป็นต้นแบบอำเภอใสสะอาดและจะได้ขยายผลไปยังตำบลหมู่บ้านทุกแห่งตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการขยะและกำจัดวัชพืชเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองต่อไป
รวมตัวก่อนออกดำเนินการ

ดำเนินการลอกผักตบชวา

เมื่อลอกผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: