วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

 เมื่อเช้าวันที่ ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐  นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นที่ตำบลป่าซาง หมู่ ๒ ,๓,๗,๑๐,๑๑ และหมู่,๑๖ จำนวน ๒๓ ราย สำนักงานปศุสัตว์แจกไก่ให้คนละ ๕ ตัวไปเลี้ยงครับ จากการสอบถามทุกรายไก่ไข่หมดแล้ว มีอาหารโปรตีนรับประทานทุกวัน ที่ตลาดไข่ไก่เลยขายไม่ออก
มาเยี่ยมช่วงฤดูทำนาหรือว่า เรามามือปล่าว พี่น้องเราถึงทะยอยมาทีละคนสองคน?

มายังดี กว่าไม่มา ไม่ว่ากันครับ

ไม่มีความคิดเห็น: