วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้งร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day)

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่มาร่วมเปิดงาน
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ สนง.ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี ๒๕๖๐  ณ ลานเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
       โดยนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน  สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้งชึ่งเป็นเจ้าภาพหลักได้ประสานเชิญหลายๆหน่วยงานเข้าร่วมให้ความรู้แสดงนิทรรศการ มีประชาชนจาก ๓ หมู่บ้านมาร่วมงานกว่า ๒๕๐ คน
การลงทะเบียนร่วมงาน

ลงทะเบียนร่วมงาน

มุมของปศุสัตว์มีบริการสุขภาพ ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์ และจำหน่ายไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง

เจ้าหน้าที่จาก ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์อุดหนุนไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง

บรรยายากาศการให้และรับบริการจากปศุสัตว์


ฐานเรียนรู้การทำก้อนเบญจคุณ ปุ๋ยก้อนชีวภาพสำหรับปรับปรุงบำรุงดิน

ไม่มีความคิดเห็น: