วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กลับมาให้กำลังใจบ้านดงชัยอีกครั้งกับ การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมกิจกรรมกับบ้านดงชัย เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น.โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์  นายอำเภอ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย.พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หน.ส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.,หน.ชุด รส.อำเภอ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ศาลาวัดดงชัย บ้านดงชัย ม.2 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายไม่มีความคิดเห็น: