วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ต้อนรับกรรมการประเมินที่มาแนะนำเตรียมความพร้อมบ้านสวยเมืองสุข

 เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ร่วมกับปลัดอาวุโสนายจิตรกร ธิวงค์เวียง ทีมงานหัวหน้าส่วนอำเภอ ร่วมประชุมรับฟังข้อแนะนำเข้ม จากคณะกรรมการประเมินบ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัด ที่ออกมานิเทศน์งาน เนื่องจากที่บ้านดงชัย ตำบลทุ่งก่อ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประเมินในระดับเขต ในนามตัวแทนของจังหวัดเชียงราย กรรมการจึงต้องมาแนะนำวิธีการ การนำเสนอข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้ดีที่สุดพร้อมที่สุดเป็นชื่อเสียงของเชียงราย เสร็จแล้วมีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ขอขอบคุณเจ้าภาพและคณะกรรมการเป็นอย่างสูง

ไม่มีความคิดเห็น: