วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็ง พร้อมส่งถึงผู้บริโภค

แม่บ้านของกลุ่มมาร่วมแรงร่วมใจกันครับ
 เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล และนางยุพา คำสมุทร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกเยี่ยมกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำแช่แข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ้านห้วยห้าง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อเป็นสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย จากกลุ่มฯสู่ชุมชน
สาวสาว สว .ทั้งนั้นครับ

ผลงานที่แพ๊คเสร็จเรียบร้อยเข้าตู้แช่แข็งครับ สั่งได้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น: