วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เยี่ยม สมาชิกผู้เข้าอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"ที่บ้านดงชัย

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพัฒนเศรษฐ์ เหมืองหม้อ ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมทีมงานออกปฏิบัติงานเยี่ยม สมาชิกผู้เข้าอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง ตามแนวพระราชดำริ"เศรษฐกิจพอเพียง"ที่บ้านดงชัย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  ซึ้งมีการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำจำนวน ๒๐ คน เพื่อเป็นอาหารโปรตีนประจำครัวเรือน ลดรายจ่าย สร้างรายได้  ใช้เศษเหลือผลผลิตการเกษตรมาทำอาหารไก่ ตลอดจนใช้พื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์  ผลการตรวจเยี่ยมเกษตรกรส่วนใหญ่มีการพัฒนาการเลี้ยงดีขึ้น มีไก่ที่เครียดปรับตัวไม่ทันตายไปป่วยตาย ไป ๓ ตัว จาก ๒๐๐ ตัว

ไม่มีความคิดเห็น: