วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน


     เมื่อเช้า วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงรุ้ง ดำเนินการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่๒/๒๔๖๐ การจัดเก็บและใช้วัคซีนอย่างถูกต้อง  ให้เสร็จเรียบร้อยสิ้นมิถุนายนนี้ ตามนโยบายของจังหวัด  ที่ประชุมรับทราบ เสร็จจากประชุมรับวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยไปเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านต่่อไป
     นอกจากนั้นมีเรื่องทั่วไปแจ้งเพิ่มเติมเช่นการตั้งชมรมอาสาปศุสัตว์ การเฝ้าระวังเป็ดไล่ทุ่ง การส่งเสริมเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ การเตรียมการจัดการประกวดไก่ประดู่ในงานวันคลินิคเกษตร  การแสดงความคิดเห็น๔ ข้อของนายกรัฐมนตรี  ก่อนปิดประชุมท่านเกษตรอำเภอมาแนะนำตัว ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนปลูกข้าวและพืชอื่นๆ


อาสาบางตาเพราะเป็นช่วงฤดูทำนาครับ

ก่อนการประชุมเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อ๔คำถามนายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: