วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปศุสัตว์เวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมประจำเดือนกับกลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านโป่ง

 เมื่อช่วงเช้า วันที่12 มิถุนายน 2560 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้มอบหมายให้นายจันทร์ รักลีน สัตวบาล และนางยุพา คำสมุด ผู้ช่วยสัตวแพทย์ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มอนุรักษ์โค-กระบือบ้านโป่ง ตำบลทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ.หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จำนวน 12 ราย

ไม่มีความคิดเห็น: