วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

การอบรมเยาวชนคนรักควายในโรงเรียนครัั้งที่ 1 เตรียมปุ๋ยใส่นาข้าว

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดการอบรมการทำปุ๋ย ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีการทำทั้งปุ๋ยน้ำชีวภาพจากการสอนของเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ที่ได้ประสานเชิญมาร่วมกิจกรรมด้วยกันและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับพลิกกอง  การอบรมจะเป็นแบบพี่สอนน้อง พี่มัธยม จำนวน ๔๓ คนและน้องๆประถมอีกจำนวนเกือบร้อยคน ได้รับความรู้ประสบการณ์อย่างเต็มที่ น้องๆนักเรียนลงมือเอง มีคุณครูคอยให้กำลังใจ ไม่มีความคิดเห็น: