วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

มอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับดีเด่น ให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง มอบวุฒิบัตรผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับดีเด่น ให้สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖
มีนางไพลิน แก้วสืบ ท้องถิ่นอำเภอเป็นตัวแทนรับมอบ

ไม่มีความคิดเห็น: