วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

เยี่ยมแนะเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรในหมู่บ้าน

 นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุนทร คำสันทราย ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยหมากเอียก และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ออกปฏิบัติงานเยี่ยมเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรแล้วมีกลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านตามคำร้องเรียน ได้แนะนำการจัดการและย้ายการเลี้ยงออกจากชุมชนหมู่บ้านตามกฏของหมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น: