วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งร่วมออกบริการสุขภาพสัตว์ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่วัดดอนชัย ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมเริ่มด้วยการทำบุญถวายสังฆทาน กล่าวคำปฏิญานตนจะเทิอดทนพระมหากษัติย์ แจกผ้าห่มให้ประชาชน  มอบถุงยังชีพให้ผู้ด้อยโอกาส  และบริการต่างๆตามภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยราชการไม่มีความคิดเห็น: