วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านตำบลป่าซาง


นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดการประชุมอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านของตำบลป่าซางเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิาสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ไม่มีความคิดเห็น: