วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมการประชุมสัมนาโครงการคนภูมิภาคกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการคนภูมิภาคกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีนายสุรเดช สมิเปรม เรขานุการกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก มีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์จากทุกอำเภอในพื้นที่ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ และปศุสัตว์เขต ๖ เข้าร่วมประชุมสัมมนา

บรรยากาศการประชุม ปศุสัตว์อำเภอทำงานนานกันทั้งนั้นเลย รอฟังว่าเมื่อไหรจะปรับอาวุโสอย่างตั้งใจ
บางส่วนของเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเชียงราย
นายสุระ สุขใส ปศอ.เวียงชัย,นายดวงเนตร เตวิยะ ปศอ.ป่าแดด,นายสาตศิลป์ โพธิญาณ ปศอ.แม่ลาว,นายสุกิจ มากมี ปศอ.เวียงป่าเป้า,นายนพดล พินิจ ปศอ.พาน

ไม่มีความคิดเห็น: