วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

แก้จนแบบบูรณาการ

นายพินิจ แก้วจิตรคงทอง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายสุหัส นพคุณ พัฒนาชุมชนอำเภอ นายสายทัศน์ วงค์ปินตา เกษตรอำเภอ และนายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศบริหารจัดการชีวิตและดูแลชีวิต ที่พัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลัก ที่สวนสมสมัย ของนายสมัย สาวงษา ที่เป็นทั้งอาสาพัฒนาชุมชน อาสาเกษตร อาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน สวนก็เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

นายสมัย สาวงษา และนายบุญชวน มะลัยโย เป็นวิทยากรชาวบ้านชี้แนะการดำเนินการจัดการชีวิต อาชีพ ให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อย
 
ไม่มีความคิดเห็น: