วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประชุมสัมมนาเครือข่ายคนรักควายในเขตภาคเหนือ ปี๒๕๕๖

จากซ้าย นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต๕  นายอยุทธ์ หรินทรานนท์รองอธธิบดีกรมปศุสัตว์  นายวิชัย จีระฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งราย นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
        นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนาเครือข่ายคนรักควายระดับภาคเหนือ ณ กลุ่มเลี้ยงควายบ้านห้วยก้าง หมู่ ๑๑ ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์ประจำจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือร่วมเป็นเกียรติการประชุมและต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ มีเกษตรกรเครื่อข่ายมาร่วมจำนวน 60 คนกิจกรรมหลากหลายประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ และนายอำเภอพญาเม็งราย นายวิชัย จีระฉัตรมงคล นั่งเกวียนเที่ยมควายเข้าสู่สนามกีฬาบ้านห้วยก้าง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายสถานที่จัดประชุม


 และที่ภาคภูมิใจของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คือการนำเยาวชนคนรักควายจากโรงเรียนห้วยหมากเอียก ไปแสดงนิทรรศการ โชว์ผลงานการแสดงชุด ตามรอยเท้าพ่อ และนำความแสนรู้โชว์ความสามารถที่ธรรมดาในสมัยก่อนและหลงลืมกันไปบ้างแล้วมาอวดโฉมในงานนี้
จากซ้าย นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย ปศุสัตว์เขต๕  นายอยุทธ์ หรินทรานนท์รองอธธิบดีกรมปศุสัตว์  นายวิชัย จีระฉัตรมงคล นายอำเภอพญาเม็งราย นายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
กลุ่มแม่บ้านฟ้อนต้อนรับ
ควายที่นำมาร่วมในงาน
นักเรียนโรงเรียนห้วยก้างมารำต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
กองสบัดชัย ของนักเรียนบ้านห้วยก้าง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไม้ยากล่าวต้อนรับ  ด้านหลังดีเจคู่ขวัญคุณอรอนงค์ พิมพ์คำไหล และคุณนิธิศ จิตนิยม
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบของที่ระลึกให้อาจารย์สินทรัพย์ ตัวแทนโรงเรียนห้วยหมากเอียก
นายไพโรจน์ เฮงแสงชัย กล่าวรายงานการมาประชุม

ท่านผู้อำนวยการศูนย์ผสมเทียมเชียงใหม่, ท่านผู้อำนวยการส่วนศึกษา พัฒนาปศุสัตว์, ท่านปศุสัตว์จังหวัดลำพูน.เลขาท่านของอธิบดี ,และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยก้างราษฎร์
รองอธิบดีตีกลองเปิดการประชุมสัมมนา
คนรักควายที่มาร่วมงาน
มอบของที่ระลึกให้ท่านรองอธิบดี
แขกผู้มีเกียรติร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์งานคนรักควาย
แขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ
ปางควายหรือห้างนาแบบทางภาคเหนือ
พิธีกรดำเนินงานนายนิธิศ จิตนิยม
หัวหน้าทีมเจ้าภาพด้านสถานที่นายอนุวัฒน์ ธรรมพิทักษ์ ปศุสัตว์อำเภอพญาเม็งราย

นักเรียนโรงเรียนห้วยหมากเอียก เยาวชนคนรักควายเดินทางมาจัดนิทรรศการแต่เช้า
นายดวงติ๊บ  วันดี เจ้าของควายแสนรู้ และนายอินจันทร์ เจ้าหน้าที่สัตวบาลอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นำเจ้าแสนรู้มาถึงแต่เช้าเช่นกันพร้อมโชว์ความสามารถ
พิธีกรสาวรับเชิญ ดีเจครูใบเตย กับทีมงานดำเนินการเตรียมชักซ้อมกำหนดการ
เยาวชนคนรักควาย โรงเรียนห้วยหมากเอียก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ยกทีมมา ๔๐ กว่าชีวิต ทั้งครูผู้สอน นักเรียนรุ่นเล็กรุ่นใหญ่

ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ผู้ประสานควายแสนรู้และแยาวชนคนรักควาย นายดวงติ๊บ วันดีเจ้าของเจ้าควายและลุงบุญเป็ง จันทะภา ปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังของตำบลไม้ยา

นายสุระ สุขใส ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย นายดวงเนตร เตวิยะ ปศุสัตว์อำเภอป่าแดด นสยสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  นายจเร หลิมวัฒนา นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สนง.ปศุสัตว์เขต ๕

นิทรรศการกลุมอนุรักษ์ควายบ้านห้วยก้าง นักเรียนบ้านหนองบัวแดง

นิทรรศการโรงเรียนห้วยหมากเอียกหัวหน้าส่วนราชการที่มาร่วมพิธีเปิด
ประธานเดินเยี่ยมชมนิทรรศการ

ท่านปศุสัตว์เขต ๕ ขี่ควาย เจ้าแสนรู้ จากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


ประธานกลุ่มควายบ้านห้วยก้างขี่ควาย
ประธานทอดไข่จากแก๊สชีวภาพ
ประธานรับฟังการบรรยายของน้องๆนักเรียนโรงเรียนห้วยหมากเอียก และให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ในการทำนา
กลุ่มควายห้วยก้าง ดีเจใบเตยถ่ายภาพร่วมกับท่านประธานไว้เป็นที่ระลึกชมอาหารพื้นบ้านมะหรอด น้ำพริกทอด แมลงทอด
ทีมงานนำเสนอผลงานโรงเรียนห้วยหมากเอียก อาจารย์สินทรัพย์ อาจารย์คมสัน 

เตรียมสถานที่แสดงในยามเย็น
ทีมการแสดงโรงเรียนห้วยหมากเอียกพร้อมแล้วผู้ชมยังไม่มาครับ 
ดีเจไบเตยเลยต้องเหนื่อยเรียกแขกเข้างาน

ไม่มีความคิดเห็น: