วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2556

ไปร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ที่บ้านแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย

มาทำหมันครับ
นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมดำเนินกิจกรรมทำหมันสุนัข แมว ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสุด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุดอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  มีทีมงานจากกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเกษตรพะเยา และจากมหาวิทยาลัยมหานคร มาช่วยอีกแรง มีประชาชนนำ สุนัข แมวที่มาทำหมันรวม ๔๖ ตัว
มอบยาปฏิชีวนะให้กินต่อหลังการผ่าตัด

 น้องๆนศ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่พะเยา
ฝึกเย็บแผลตอนตัวผู้
หมอพืชผล น้อยนาฝาย ดูแลน้องน้องๆนศ.จากมหาวิทยาลัยมหานคร

  เจ้าของสุนัข แมว ต่างได้ลงชื่อที่จะทำหมันก่อนล่วงหน้า
บางคนนำมาหลายตัวอย่างน้องคนนี้นำมาสามตัว แต่ตัวเล็กไม่ได้ทำเพราะแพ้ยาสลบเกือบตาย

ไม่มีความคิดเห็น: