วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำเกษตรกรไปดูงานมหกรรมไก่พื้นเมืองครั้งที่ ๑

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำเกษตรกรจากอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอพาน จำนวน ๒๐ คนเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น: