วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕มาประเมินอาสาปศุสัตว์ดีเด่น

นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง นำที่มหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ต้อนรับ คณะกรรมการประเมินอาสาปศุสัตว์ดีเด่นจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  นำโดยนายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ ผอ.ส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ที่สวนสมสมัย ของนายสมัย สาวงษา อาสาปศุสัตว์บ้านป่าเลา ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ในฐานะอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ตัวแทนของจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ซึ่งตอนนี้ผลเท่าที่ทราบ  ได้รับรางวัลชมเชยของสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ก็คงต้องเก็บความผิดหวังเก็บเป็นประสบการณ์ต่อไป


 
ไม่มีความคิดเห็น: