วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชั่งน้ำหนักไก่ประดู่หางดำ

 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ นายจันทร์ รักลีน เจ้าพนักงานสัตวบาล ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ออกติดตามการชั่งน้ำหนักไก่ประดู่หางดำแต่ละอายุของเกษตรกรที่เข้าร่วม "โครงการการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำอย่างยั่งยืนในเกษตรกรรายย่อยปี ๒๕๕๖ "


ไม่มีความคิดเห็น: