วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์เขต ๕ ติดตามนิเทศงานด้านปศุสัตว์ที่จังหวัดเชียงราย

 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต ๕ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมติดตามงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เมื่อช่วงเช้าวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำโดยน.สพ.กฤษณ์ พิมพ์งาม ตัวแทนปศุสัตว์จังหวัดชี้แจงพร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอทั้ง ๑๘ อำเภอ ด่านเชียงราย ศูนย์วิจัยการปศุสัตว์ที่๕ ร่วมชี้แจง ปัญหาอุปสรรค ของงานโครงการต่างๆ เสร็จแล้วถ่านรูปร่วมกันก่อนจะเดินทางไปตรวจงานต่อที่ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

ไม่มีความคิดเห็น: