วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรโซนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

 เมื่อบ่ายวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมชุดปฏิบัติเคลื่อนที่การสร้างการรับรู้สู่ภาคเกษตรกรโซนอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ สำนักงานเกษตร  มีนายวนิช อุบลนุช หัวหน้าสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงรายมาเป็นประธาน นายสุนทร วันดี เกษตรอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายไชยวุฒิ บุญชู ตัวแทนจากประมงร่วมประชุม ที่ประชุมมีการปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติและแผนการดำเนินงานในช่วงต่อไปไม่มีความคิดเห็น: