วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายทุกท่าน "ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ แต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ถวายองค์ราชินี" ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคมนี้ และทุกวันศุกร์ และในโอกาสที่เหมาะสม

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามที่สภาวัฒนธรรมอำเภอได้เชิญชวนรณรงค์ทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสินค้าผ้าพื้นเมืองของท้องถิ่นชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนรักษาการแต่งการที่เป็นของเก่าแก่โบราณให้มีสืบไปชั่วลูกหลาน
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และจุมนุมเก๊าผญาเจียงฮาย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายทุกท่าน "ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ๋ แต่งผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ถวายองค์ราชินี" ทุกวันตลอดเดือนสิงหาคมนี้ และทุกวันศุกร์ และในโอกาสที่เหมาะสม
ขอขอบคุณภาพตัวอย่างสวยๆจากพี่เครือวัลย จันทร์เทพ ด้วยครับไม่มีความคิดเห็น: