วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ลงนามถวายพระพรแปดสิบสามพรรษา...สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯ พระบรมราชินีนาถ
เพิ่มคำอธิบายภาพ


ไม่มีความคิดเห็น: