วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ทำบุญวันพระ และเยี่ยมสอบถามปัญหาด้านปศุสัตว์จากประชาชนไปด้วย

 เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ร่วมทำบุญวันพระ ที่วัดศรีศักดิ์พัฒนา บ้านดงป่าสักหมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งก่อ กับท่านนายอำเภอวันดี ราชชมภู หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ พร้อมกับศรทธาประชาชนวัดศรีศักดิ์ ในการนี้ได้กิจกรรมการสอบถามสาระทุกข์สุกดิบ ปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงสัตว์จากชาวบ้านไปด้วย ส่วนใหญจะสอบถามการทำหมันสุนัข แมว ว่าจะมาทำเมื่อไหร่  เสร็จจากการทำบุญแวะบ้านดงชัยวันนี้มีการอบรมเกษตรอินทรีย์วิถีไทย ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แวะเยี่ยมชมอบรมโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีธรรม บ้านดงชัย สถานที่พร้อมแต่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรยังไม่พร้อมเพราะกำลังเดินทางมาจากทำบุญที่วัดเนื่องจากวันนี้วันพระ


ไม่มีความคิดเห็น: