วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

"กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำห้วยขี้เหล็กหมู่๑,๒,๑๑ ตำบลป่าซาง"

เช้าวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ประชุมเกษตรกรที่รักสนใจการเลี้ยงไก่รวมตัวกันจากสามหมู่บ้าน ฆมู่๑,๒,๑๑ ตำบลป่าซาง ขอคำแนะนำการจัดตั้งกลุ่มเพื่อสร้างคงามสามัคคีมีกำลังสร้างสรรอาชีพการเลี้ยงไก่ให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง หลังจากที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มวิสาหกิจชมชุนเลี้ยงไก่ประดู่บ้านห้วยห้างมาแล้ว ได้ให้คำแนะนำต่างๆจนเป็นที่พอใจ และจะนัดหมายกันประชุมรับฟังความก้าวหน้าสิ้นเดือนนี้

ไม่มีความคิดเห็น: