วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่บ้านห้วยห้าง

 เมื่อเช้าวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จัดการประชุมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่บ้านห้วยห้าง ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านประธานกลุ่มนายติ๊บ บั้งเงิน ชี้แจงการจำหน่ายไก่สดแช่แข็งและแบ่งเงินที่แต่ละคนส่งไก่เข้าร่วมจำหน่าย  ,เล่าเรื่องการนำเสนอโครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดูหางดำเชียงใหม่แบบครบวงจร ของปกครองอำเภอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร,  รับฟังปัญหาอุปสรรคการเลี้ยงไก่และขอให้ทุกฟาร์มทำมาตรฐานตามที่ได้มีหนังสือแนะนำ, สุดท้ายไปดูการปรับปรุงโรงเชือดไก่ของกลุ่มเน้นให้เสร็จภายในเดือนนี้จะได้ทดลองใช้

มอบถังน้ำเอนกประสงค์ให้นางสุธรรม ธรรมศร และนางอัมพร พลฤทธิ์ ที่ช่วยเก็บอาหารตัวอย่างและเนื้อตังอย่างส่งตรวจคุณสมบัติต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: