วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไปรอต้อนรับคณะกรรมการประเมินแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองสานต่อ

 เมื่อบ่ายวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุพล ปานพาน ปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เดินทางไปให้กำลังใจนายบุญชวน มะลัยโย ที่จะได้เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนพลังปัญญาของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: